border=0


border=0

Stanovenie miesta hasenia požiaru a postup jeho vytvorenia

Bojové miesto je súčasťou územia na mieste požiaru, na ktoré sa sústreďujú sily a prostriedky, ktoré sú spojené úlohou a jediným vodcom.

Bojová oblasť - vytvorená rozhodnutím RTP:

a) V mieste referencie - obvod, podlahy, protipožiarne zábrany atď.

b) Vzhľad - spasenie, odstránenie pálenia.

Pri vytváraní viac ako 5 bitiek. - Organizované sektory, ktoré kombinujú niekoľko bojových miest.

Prečítajte si tiež:

Hasiace prístroje v mlynoch a kŕmnych mlynoch

Pokyny na hasenie požiaru. Rozhodovanie a riadenie hasiacich prístrojov

vedenie inteligencia

Hasenie v chladiacich jednotkách

Povinnosti a práva Stalkera

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro