border=0


border=0

Normy na výstavbu bytového domu

1.1. Všeobecné požiadavky

1.1.1. Projekt generálnej opravy alebo rekonštrukcie bytového domu, ako aj projekt na zlepšenie susedného územia,
musí byť spojená s architektonickým a umeleckým rozhodnutím rezidenčného rozvoja (štvrť, mikrodistribúcia) alebo s projektom na jeho rekonštrukciu.

1.1.2. Umiestnené v suteréne alebo na prvom poschodí podniku a verejnej inštitúcie:

- pošty;
- stravovacie zariadenia;
- samoobslužné práčovne;
- miesta na príjem sklenených nádob;
- dielne na opravu domácich strojov a prístrojov, opravy obuvi;
- automatické telefónne ústredne určené na inštaláciu telefónov v obytných budovách;
- domáce kuchyne;
- obchody, vrátane špecializovaných rýb a zeleniny - je možné udržiavať počet miest bez toho, aby sa zväčšila obsadená plocha
alebo výkon (výkon), podliehajú požiadavkám platných noriem a pravidiel pre ich navrhovanie.

1.1.3. Ak sú obchodné a verejné stravovacie podniky v dome naložené tovarom a výrobkami z
na nádvorí alebo na konci fasády s oknami obytných priestorov smerujúcich k nim a vstupmi do bytov, miesto naloženia by malo mať priezor alebo kryt. Inštalácia dopravníkov pod obytnými priestormi bytov nie je povolená.

1.1.4. Pri vybavovaní obytných budov výťahmi, ako aj pri rekonštrukciách alebo väčších opravách by sa malo zabezpečiť
štandardná ochrana proti hluku priliehajúca k šachtám výťahov obytných priestorov.

1.1.5. Pri generálnej oprave a rekonštrukcii obytných budov vybavených výťahmi s nosnosťou do 350 kg sú rozmery výťahov
bane, strojné priestory a plošiny pred výťahmi je možné uložiť. V takom prípade by šírka plošiny pred výťahom mala byť najmenej 1 m. Ak je šírka tejto plošiny menšia ako 1,2 m, musí mať výťah posuvné dvere.

1.1.6. Ak nie je možné používať štandardné výťahy, je povolené používať neštandardné výrobky vyrábané v priemysle
výťahy. Je tiež povolené používať hydraulické výťahy.

1.1.7. Je dovolené zachovať existujúce rozmery predsiení. Ak nie je možné usporiadať tamboury, zdvojnásobte
dvere, vrátane otvárania v rôznych smeroch, vybavené tesniacimi tesneniami a zatváračmi dverí.

1.1.8. Počas rekonštrukcie a generálnej opravy by sa mali udržiavať existujúce odhozy v obytných budovách. Obytné budovy s
výška podlahy horného poschodia z úrovne zeme 14 m alebo viac by mala byť vybavená sklzmi na odpadky. Pri vybavovaní budov
sklzne na odpad by mali zabezpečiť ich vzduchotesnosť a štandardnú ochranu proti hluku v obytných priestoroch susediacich s komorami na odpad.

1.1.9. Externý organizovaný odtok môže byť uložený v bytových domoch ľubovoľného počtu podlaží.

1.2. Priestorové plánovanie a štrukturálne riešenia

1.2.1. V zrekonštruovaných alebo generálnych opravách domov s výškou obytných podlaží nad 2,8 m je dovolené udržiavať existujúce
výška podláh. Pri rekonštrukcii takýchto domov vo vstavaných, vstavaných alebo vstavaných objemoch je povolené akceptovať výšku obytných podlaží viac ako 2,8 m, ak je to z dôvodu potreby kompozičnej kombinácie uložených a vybudovaných častí budovy. Zachovanie vyčnievajúcich štruktúr je povolené, ak je výška bytových priestorov od podlahy po spodok týchto stavieb najmenej 2,2 m a deficit objemu bytových priestorov je kompenzovaný zväčšením plochy. V komorách umiestnených v suteréne a suteréne pre potreby obyvateľov domu je povolené udržiavať výšku na svetle od podlahy po spodok.
vyčnievajúce konštrukcie nadložného dna najmenej 1,7 m.

1.2.2. V obytných častiach budov umiestnených na červenej čiare musí podlahová známka prvého poschodia presahovať značku slepej oblasti alebo
chodník najmenej 0,45 m.

1.2.3. Je dovolené zachovať existujúce schodiská so štandardizovaným limitom požiarnej odolnosti a šírenia požiaru
konštrukcie, vrátane schodov s výbehovými schodmi, svetelných lámp v povlaku za predpokladu, že byty sú vybavené automatickými požiarnymi poplachami s výstupom signálu do spoločnej kontrolnej miestnosti; v budovách s výškou viac ako 5 poschodí so svetelnými lampami v nátere musí byť v prípade požiaru zabezpečený prívod vzduchu do schodiska. Požiadavky na projektovanie zariadení na prívod vzduchu by sa mali prijať v súlade s SNiP 2.08.01-89.

1.2.4. Rekonštrukcia bytov, ako aj zväčšenie rekonštruovanej budovy by nemali viesť k poklesu
- trvanie slnečného žiarenia a zhoršovanie prirodzených svetelných podmienok pod normatívnou úrovňou tak v ňom, ako aj v
okolité budovy.

1.2.5. Apartmány s nezabezpečenou regulačnou úrovňou slnečného žiarenia alebo prirodzeného svetla by sa nemali používať ako
trvalý domov.

1.3. Požiadavky na protipožiarnu ochranu

1.3.1. Počas generálnej opravy bytových domov, ako aj v prípade pridania ďalších objemov menšieho alebo rovnakého počtu podlaží bez
zmeny v usporiadaní a výmene stavieb v existujúcej budove, je možné uložiť nasledujúce stavby, ktoré sú v technickom stave a nevyžadujú výmenu:

- drevené stropné stropy (s výnimkou kuchynských stropov) za predpokladu, že je zabezpečená ich požiarna odolnosť,
príslušný stupeň požiarnej odolnosti budovy po jej oprave;
- vnútorné priečky s dutinami ohraničenými nehorľavými materiálmi;
- prekrývanie dutín, ak sú tieto v priľahlých oblastiach susedných apartmánov naplnené nehorľavými materiálmi v dĺžke, ktorá nie je
menej ako 25 cm;
- vykládky so šírkou rovnajúcou sa vypočítanej šírke pochodu, ale nie menšou ako 1 m;
- balkóny a lodžie bez ohľadu na ich veľkosť.

1.3.2. Päťposchodové obytné budovy s požiarnou odolnosťou najmenej III. Stupňa, ako aj desaťpodlažné domy s požiarnou odolnosťou najmenej II. Stupňa sa môžu počas rekonštrukcie stavať na jednom poschodí za predpokladu, že sú v ňom a v prízemí umiestnené dvojpodlažné byty.

1.3.3. Na priechod hasičov a iných vozidiel je povolené používať existujúce príjazdové cesty s rozmermi najmenej z hľadiska:
šírka - 3 m, výška - 3,5 m. Počas rekonštrukcie je potrebné zabezpečiť možnosť vstupu na každý uzavretý dvor. Je dovolené zachovať uzavreté nádvoria s plochou do 400 m2 bez vstupu. Na takýchto dvoroch by mal byť zabezpečený chodec bez dverí a schodov so šírkou najmenej 1,5 ma výškou najmenej 2 m. V rekonštruovaných domoch s výškou viac ako dve podlažia musia mať všetky okná, ktoré sú otvorené uzavretému nádvoriu, prechodové balkóny medzi úsekmi alebo východy na evakuačné schody tretieho typu.

1.3.4. Ak sú umiestnené v suteréne alebo suteréne obytných budov s výškou do 5 nadzemných podlaží skladovacích priestorov na skladovanie paliva,
Pri rozdelení schodiska v prvom poschodí pomocou brány firewall typu 1 a požiarnych dverí zo suterénu na schodisko môže mať samostatný predmet pre domácnosť a zelenina samostatný výstup cez schodisko obytnej časti.

1.3.5. Odvod dymu z technických miestností s rozlohou do 50 m2, ktorý sa nachádza v prízemí, suteréne alebo suteréne,
umožnené zabezpečiť oknami na konci chodby.

Prečítajte si tiež:

planetárium

podoprieť

štít

pomer

medziposchodie

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro