border=0


border=0

Bezpečnosť pri otváraní a demontáži konštrukcií

  • Aby sa zabránilo narušeniu sily, sledujte štruktúry;
  • Zlikvidujte štruktúry po varovaní pracovníkov nižšie;
  • Pri padaní konštrukcií dbajte na to, aby nespadli na vodiče, balkóny, strechy susedných budov. Nastaviť bezpečnostný príspevok;
  • V noci osvetľujte miesto vypúšťania;
  • Zložené štruktúry s ostrými predmetmi nadol neprepúšťajú priechod;
  • Rozoberajte v skupinách s 2 až 3 osobami s bezpečnostnými lanami;
  • Hromadenie personálu na jednom mieste na streche nie je dovolené;
  • Zabrániť narušeniu upevnenia štruktúr (rúry, antény), ich upevneniu (podpery, predĺženia);
  • Pri práci s rezným kotúčom sa uistite, že nedochádza k vzpriečeniu;
  • Pri práci s reťazovými pílami (otváranie drevených konštrukcií) - nedovoľte upnutie reťaze.

Prečítajte si tiež:

Organizácia posádkovej a strážnej služby

Náčelník štábu. povinnosti

Hasenie požiaru v dýchajúcom prostredí

Hasenie požiarov v knižniciach a kníhkupectvách

Hasenie v obchodných podnikoch

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro