border=0


border=0

Riziko zavedenia nového produktu

Existuje veľké riziko zlyhania nových nápadov (40% - spotrebný tovar, 20% - všetkého nového priemyselného tovaru, 18% - nové služby).

Hlavné príčiny zlyhania sú:

  1. Povrchná analýza trhu (podhodnotenie oneskorenia pri distribúcii tovaru na trhu) - 50%
  2. Problémy s výrobou - 38%
  3. Nedostatok finančných prostriedkov - 7%
  4. Problémy s komercializáciou - 5%

Úroveň rizika pri zavádzaní nového produktu závisí aj od týchto faktorov: stupeň originality koncepcie, ktorý určuje citlivosť trhu a úroveň technologických inovácií potrebných na implementáciu koncepcie.

Riziko sa môže výrazne znížiť zavedením postupu hodnotenia myšlienky nových výrobkov.

Prečítajte si tiež:

Ceny sortimentu

Zľavové oceňovanie

SWOT - podniková analýza

Úvod do marketingu

Analýza makroprostredia

Návrat na index: Základy marketingu

2019 @ edudocs.pro