border=0


border=0

Komunikačné strany

Komunikačná stránka komunikácie. Spočíva v prenose informácií vo forme komunikácie.

  1. Kto je komunikátor.
  2. Aké sú informácie.
  3. Ako - ako sa podáva.
  4. Komu - príjemca (študent, začínajúci pracovník).
  5. S akým účinkom - koľko komunikácie je efektívna a koľko dosiahol komunikátor.

Interaktívna stránka je výmena akcií, ktoré vám umožňujú vykonávať spoločné činnosti.

Čítať: Účinky interpersonálneho vnímania .

Prečítajte si tiež:

Etapy kariéry

Konflikty profesionálneho sebaurčenia

Druhy odbornej spôsobilosti

Vzťah profesionálnych požiadaviek a individuálnych charakteristík

Pravidlo nadviazania osobného kontaktu s partnerom

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro