border=0


border=0

Hasenie v obchodných podnikoch

  • Predstavujú nebezpečenstvo pre ľudí, organizujú záchranu, evakuáciu.
  • Na hasenie použite striekacie valce, penu, vodu so zmáčadlom;
  • Čistenie nadmerne rozliatej vody (znehodnotenie tovaru);
  • V prípade požiaru v obchodnom poschodí sa kmene privádzajú do ohňa cez hlavné vchody a zo záhrady - na ochranu technických miestností, skladov;
  • Pri hasení obchodov v prízemí - kmene sú privádzané do nadzemného podlažia (bytov), ​​kontrolujú ventilačné systémy, komunikácie;
  • Kalenie horľavých pavilónov - kmene sa obsluhujú z nespálených pavilónov;
  • Organizovať evakuáciu hodnôt a ich ochranu.

Prečítajte si tiež:

Spravodajská bezpečnosť

Bojujte proti nasadeniu

Hasenie v zariadeniach s prítomnosťou AHOV

Záchrana ľudí a majetku

Hasenie požiaru v energetických podnikoch

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro