border=0


border=0

Osobitné charakteristiky znalostí

Osobitné charakteristiky vedomostí sú stále predmetom filozofickej neistoty. Podľa väčšiny mysliteľov, aby sa niečo považovalo za znalosti, musí niečo spĺňať tri kritériá:

  • byť potvrdený
  • pravdivý
  • a dôveryhodný.

Ako však ilustrujú príklady Getierovho problému, nestačí to. Navrhlo sa niekoľko alternatív, vrátane prípadu Roberta Nozicka „skúmania pravdy“ a dodatočného tvrdenia Simona Blackburna, že nebudeme tvrdiť, že niekto, kto spĺňa niektoré z týchto kritérií „pre poruchu, chybu, chybu“, má vedomosti. Richard Kirkham navrhuje, aby naša definícia vedomostí vyžadovala, aby svedectvo veriaceho bolo také, aby logicky obsahovalo pravdu viery.

Prečítajte si tiež:

uvažovanie

úmrtia

Existencializmus S. Kierkegaarda

Filozofia života

Filozofia náboženstva

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro