border=0


border=0

Vlastný pohyb

Self -movement je vnútorná nevyhnutná spontánna zmena v systéme, ktorá je určená jeho rozpormi, ktoré sú sprostredkované vplyvom vonkajších faktorov a podmienok.

Dialektický materialistický koncept

Zdrojom vlastného pohybu sú vnútorné príčiny, v prvom rade rozpory spojené so všetkými objektmi so štruktúrou systému alebo s inými silami - napríklad interakcia jednotlivých komponentov systému. Vplyv vonkajších podmienok na konkrétny systém s vlastným pohonom sa vykonáva nepriamo prostredníctvom vnútorných zdrojov. Samostatný pohyb spojený so smerom nezvratnej zmeny je jeho osobitným typom - sebapojatie.

Prečítajte si tiež:

Osobitné charakteristiky znalostí

Predmetová oblasť

Astico, a to

porozumenie

skúsenosť

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro