border=0


border=0

Hlavné typy výcvikových skupín v západnej a domácej praktickej psychológii

V súčasnosti existuje veľké množstvo klasifikácií psychokorekčných a psychoterapeutických skupín, ktoré nemožno úplne považovať. Prvýkrát v ruštine sa v práci C. Rudestama (1990) systematicky uvádzal a analyzoval pomerne široký rozsah metód skupinového psychologického vplyvu. Pri klasifikácii typov skupín sa Rudestam spolieha na dva z najvýznamnejších parametrov - stupeň, v ktorom vodca hrá vedúcu úlohu pri štruktúrovaní a fungovaní skupiny a stupeň emocionálnej stimulácie na rozdiel od racionálneho myslenia (pozri tabuľku 4).

Tabuľka 4

Prečítajte si tiež:

Odborná činnosť psychológa

Najdôležitejšie požiadavky na osobnosť praktického psychológa

Najdôležitejšie úlohy psychoprofylaktickej práce

Psychoanalýza a súvisiace oblasti

Vedecké organizácie

Späť na obsah: Úvod do povolania „psychológa“

2019 @ edudocs.pro