border=0


border=0

Technológia pohovoru s kandidátom

Kritériá hodnotenia:


Kandidát môže:

Úspešne dokončiť prácu: vedomosti, skúsenosti, psychologické vlastnosti. Prítomnosť potrebných diplomov, rodinný stav. Schopnosť učiť sa a rozvíjať sa.

Chce (motivácia kandidáta):

Koľko záujemcov o prácu zaujíma. Kandidátske kariérne vyhliadky. Dostupnosť alternatívnych pracovných ponúk.

Spravujeme, kompatibilné:

Dodržiavanie podnikovej kultúry. Naozaj pripravený prijať štandardy správy skupín. Sebakritický a udržuje sebakontrolu v stresových situáciách, bezpečný (nebol zapojený do registra trestov).

Prečítajte si tiež:

Konflikty profesionálneho sebaurčenia

Podstata profesionálneho sebaurčenia

Komunikačné strany

Predmet a ciele profesionálnej psychológie

Účinky interpersonálneho vnímania

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro