border=0


border=0

Povinnosti a práva ochrancu plynu

Súkromný a veliaci personál so špeciálnym školením.

Musí:

  • Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia a pravidlá práce v RPD;
  • Postupujte podľa pokynov veliteľa spojenia GDZS;
  • Správa o zhoršovaní pohody, poruchách plynovej masky;
  • Správa veliteľovi letu o ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc, a o ďalších okolnostiach ovplyvňujúcich vykonávanie úlohy.

Prečítajte si tiež:

Hasenie v nemocniciach

Eliminácia horenia

Organizácia hasiacich požiarov vo vidieckych oblastiach

Hasenie požiaru v obilných poliach a stepi

Odchod a sledovanie miesta požiaru

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro