border=0


border=0

Zber a návrat do jednotky

Zber a návrat do jednotky zahŕňa:

a) overenie prítomnosti personálu;
b) Zber, overenie úplnosti požiarneho zariadenia;
c) upevnenie PTV na hasičských vozidlách;
d) privedenie vonkajšieho systému prívodu požiarnej vody do bezpečného stavu;

Po dokončení zberu N / A hlásia RTF alebo NCC. Po návrate kontaktujte dispečera. Tankovanie tankera vodou.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiarov v inštitúciách a školách

Povinnosti a práva Stalkera

Definícia „protipožiarnej ochrany“ v súlade s federálnym zákonom o bezpečnosti a ochrane, GOST R.22.0.05

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Hasenie lesných požiarov

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro