border=0


border=0

Prvá pomoc pri bolestiach srdca

1. Zavolajte sanitku.
2. Podajte jazyk 1 tabletu validolu pod jazyk (ak bolesť ihneď neodstráni, potom pod jazyk podajte 1 tabletu nitroglycerínu, pri pokračovaní záchvatu opakujte podávanie nitroglycerínu).
3. Zaistite mier (vylúčte pohyb).
4. Na uvoľnenie krku a hrudníka z tesného oblečenia;
Útok zvyčajne trvá krátko po užití validolu alebo nitroglycerín sa preruší po 3–5 minútach.
Ak máte podozrenie na infarkt myokardu, je potrebná neodkladná špecializovaná lekárska starostlivosť!

Prečítajte si tiež:

Úžasný účinok elektrického prúdu na ľudské telo

Koncept bezpečnosti práce

Minimálne potrebné finančné prostriedky na prvú pomoc pri úrazoch a iných núdzových stavoch

Ochrana proti hluku. Metódy a prostriedky ochrany pred vibráciami

Záchrana dýchacích ciest

Späť na obsah: Ochrana práce

2019 @ edudocs.pro

Generovanie stránky za: 0.002 sek.