border=0


border=0

Pokyny na hasenie požiaru. Rozhodovanie a riadenie hasiacich prístrojov

Spravuje RTP, vyšší operačný dôstojník v ohni.

Pokyny RTP - sú povinné pre vykonanie na území hasičov. Nikto nemá právo zasahovať do konania RTF alebo zrušiť svoje rozhodnutie. Návrat prvého pokynu nadchádzajúcim vyšším úradníkom sa považuje za okamih, keď sa rozhodne o vedení hasiaceho zariadenia. RTP môže vytvárať centrály, bezpečné oblasti, sektory.

Správa nepriateľských akcií zahŕňa:

  • Posúdenie situácie;
  • Vyhlásenie o úlohách;
  • Stanovenie potrebných síl a prostriedkov;

Kontrola a reakcia na situáciu a jej zmeny.

Prečítajte si tiež:

Taktické schopnosti jednotiek GPS uhasiť požiare a eliminovať núdzové situácie

Hasenie požiaru v podkroví budov

Hasenie v zariadeniach s prítomnosťou rádioaktívnych látok

Nočná bezpečnosť

Povinnosti a práva ochrankyne na bezpečnostnom mieste

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro