border=0


border=0

architektonika

- строительное искусство, архитектура ) - художественное выражение структурных закономерностей конструкции здания, сооружения, а также композиции круглой скульптуры и объемного произведения декоративного искусства. Architektonika (z gréckeho ?????????????? - stavebného umenia, architektúry ) je umelecké vyjadrenie štrukturálnych zákonov stavebnej konštrukcie, stavby, ako aj zloženia okrúhlych plastík a objemových diel dekoratívneho umenia.

Architektonika sa prejavuje vo vzájomnom prepojení a relatívnej polohe ložiskových a ložiskových častí, v rytmickej štruktúre tvarov, čo umožňuje vizuálne statické úsilie konštrukcie. Čiastočne sa prejavuje aj v proporciách, farebnom systéme diel atď.

V širšom zmysle je architektonika kompozičnou štruktúrou každého umeleckého diela, ktoré určuje pomer jeho hlavných a sekundárnych prvkov.

Prečítajte si tiež:

patina

patio

modulor

terasa

Obývacia izba

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro