border=0


border=0

Dokumenty v prevádzke

určené iba na vnútorné použitie a spravidla regulujú:

■ vzťahy manažmentu cestovných kancelárií so zamestnancami (osobné spisy zamestnancov, pracovné zmluvy, opisy pracovných miest, objednávky na zamestnanie, povýšenie, prepustenie, dovolenka atď.);

■ organizačné otázky súčasných aktivít spoločnosti (rozvrh zamestnancov, rozvrh práce, organizačná štruktúra spoločnosti, vzorce vzťahov medzi oddeleniami);

■ Ergonomické otázky, otázky životného prostredia a bezpečnosti práce (pravidlá požiarnej bezpečnosti na pracovisku, plány evakuácie v prípade požiaru atď.).

Charakteristické znaky interných dokumentov sú:

■ potreba ich prítomnosti v práci cestovnej kancelárie (na základe logiky a na žiadosť orgánov);

■ Autori aj používatelia tejto dokumentácie sú zamestnancami tej istej spoločnosti;

■ Dostupnosť tejto dokumentácie a jej súlad so štátnymi požiadavkami môžu skontrolovať tretie strany.

Prečítajte si tiež:

Ekonomická segmentácia

INTERAKČNÉ SYSTÉMY MODERNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV A VLASTNÍKOV

Používanie značiek a značiek v modernej turistike

Postup pri uzatváraní zmluvy o prenájme

Prehliadka propagácie produktu

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro