border=0


border=0

Kultúrny imperializmus

Kultúrny imperializmus je postup propagácie, izolácie a umelého zavádzania kultúry jednej spoločnosti do druhej. Zvyčajne veľký, ekonomicky alebo vojensky mocný národ prináša a propaguje svoju kultúru.

Kultúrny imperializmus môže byť aktívna, formálna politika a všeobecný postoj. Teoretici postkolonializmu, najmä jeho zakladateľ Edward Said, sa zaoberajú štúdiom kultúrneho imperializmu ako formy nevojenskej hegemónie. Koncept kultúrneho imperializmu predstavil Franz Fanon v 50. rokoch 20. storočia, najmä v jeho diele Prokleté krajiny (1961).

Prečítajte si tiež:

Medzinárodné kultúrne stredisko Serizi la Sal

Európske štúdie

Kulturológia ako veda

Dejiny lingvistiky a základné lingvistické koncepcie

Dynamika kultúry

Naspäť na index: Culturology

2019 @ edudocs.pro