border=0


border=0

POVRCH OTÁČANIA

Na obr. 10.11 je povrch tvorený otáčaním generátora l okolo osi i. V tomto prípade sa body generátora pohybujú pozdĺž kružníc, ktorých roviny sú kolmé na os otáčania.

V ktoromkoľvek bode rotačnej plochy môžete nakresliť iba jednu rovnobežku a jeden poludník. Najväčšia rovnobežka sa nazýva rovník a poludník rovnobežný s rovinou projekcie sa nazýva hlavný poludník.

Obr. 10.11 Obr. 10.12

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÉ PRESKÚMANIE KRYTÝCH POVRCHOV

VZÁJOMNÝ DOTYK Z OBRÁBANÝCH POVRCHOV

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DRUHÝCH POVRCHOV OBJEDNÁVKY

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV VŠEOBECNÝM POHĽADOM

SURFACE

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro