border=0


border=0

MULTIPLAYER IMAGE

Polyhedron je telo ohraničené plochými polygónmi. Polyhedron umiestnený na jednej strane roviny jeho tváre sa nazýva vypuklý.

Plochy, vrcholy a hrany mnohostenov sú vzájomne prepojené vzťahom nazývaným L. Eulerova veta: Г + В-Р = 2, kde: Г je počet plôch, B je počet vrcholov a P je počet hrán.

Počet tvárí mnohostenov nemôže byť menší ako štyri a súčet uhlov mnohoúhelníkov zbiehajúcich sa v jednom vrchole mnohostenných uhlov by nemal byť väčší ako 2p.

Hlavné typy polyhedry: pyramída, hranol, pravidelný polyhedra a polyhedra, ktoré majú rovnaké identické dvojstenné uhly.

Polyhedron je špeciálny prípad uzavretého mnohostenného povrchu.

Prečítajte si tiež:

CONIC SEKCIA

SURFACE

Nakreslite dotyčnice na ploché zakrivené čiary.

RIADKY NAJVÄČŠEJ OBLOŽKY PLÁNU K PLÁNOM PROJEKTOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro