border=0


border=0

Účinky interpersonálneho vnímania

  • Príčinná príčina . Je ľudskou prirodzenosťou snažiť sa objasniť príčiny partnerského správania a objasniť ich osobné vlastnosti.
  • Areola : pozitívna a negatívna. Prejavuje sa vo forme pozitívnej hodnotiacej zaujatosti a pripisujeme takejto osobe pozitívnejšie správanie ako ostatným.
  • Účinok novosti . Vzniká, keď je vo vzťahu k starému človeku najvýznamnejšia osoba, t.j. novšie informácie o ňom.
  • Prvý dojem . Najvýznamnejšie sú prvé informácie.
  • Účinok stereotypov . Vnímanie a hodnotenie sociálnych javov na základe určitých stereotypov.
  • Projekcia . Pripisovanie tých vlastností, ktoré sa nám nepáčia. Ak učiteľ prišiel na zlú náladu, potom si myslí, že každý má zlú náladu.
  • Atrakcia . Schopnosť potešiť ostatných ľudí a urobiť na nich dobrý dojem.

Prečítajte si tiež:

Štruktúra osobnosti v profesionálnej psychológii

Typy nechceného profesionálneho rozvoja

Kariérny rozvoj

Všeobecný invariant, aby sa stal profesionálom

Profesionálny model sebaurčenia

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro