border=0


border=0

Veliteľ gardy

Vedúci stráže, skrátene NK, riadi personál hliadky počas vedenia nepriateľských akcií vrátane:

  • Interakcia jednotiek, strážcov a susedných jednotiek;
  • Stanovuje úlohy strážnemu personálu;
  • Monitorovanie dodržiavania bezpečnostných pravidiel;
  • Monitorovanie práce personálu na špeciálnom vybavení;
  • Komunikácia s vyšším úradníkom, správa o zmene situácie;

Organizuje hasenie v súlade s požiadavkami BUPO, podáva správy o príchode vedúcemu úradníkovi a je k dispozícii.

Prečítajte si tiež:

Povinnosti a práva účastníka na hasenie požiaru - vedúci kontrolného bodu GDZS (KPP, GDZS)

Spôsoby, ako prestať horieť. Hasiace prostriedky

Hasenie v obchodných podnikoch

Špeciálna práca

Hasenie požiaru v podlahách budov

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro