border=0


border=0

Povinnosti a práva ochrankyne na bezpečnostnom mieste

 • Odovzdáva sa RTP (NBU, vedúci kontrolného bodu);
 • Povinnosť:
  1. Poskytovať prístup k prepojeniam GDZS (účtovníctvo, bojové overovanie, vybavenie - komunikácia, káble);
  2. Informovať veliteľa spojenia GDZS o situácii, čase strávenom v nevhodnom prostredí, čase návratu;
  3. Vedie záznam o činnosti spojov čerpacej stanice plynu a kvapalín a čas ich práce;
  4. Informovať úradníkov o informáciách získaných z prepojení štátneho systému kontroly plynu;
  5. Údržba servisnej dokumentácie.

Prečítajte si tiež:

Povinnosti a práva úradníkov v prípade požiaru. Hasiaci prístroj

Eliminácia horenia

Podmienky lokalizácie. Hasiace obdobia. Spotreba vody, odstraňovanie dymu a znižovanie teploty

Veliteľ bojového priestoru

Spracovanie hovoru

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro