border=0


border=0

propedeutika

- предварительно обучаю, готовлю) - сокращенное изложение какой-либо науки в систематизированном виде, т.е. Propaedeutika (gr. Gréčtina ???????????? - predbežná príprava, príprava) - skrátená prezentácia akejkoľvek vedy systematickým spôsobom, t.j. prípravný, úvodný kurz v ktorejkoľvek vede, prípravný kurz k hlbšiemu a podrobnejšiemu štúdiu príslušnej disciplíny.

Propaedeutika a filozofia

Filozofická propedeutika je úvodná séria prednášok, predstavuje študentov (čitateľov) rysy filozofie ako vzdelávaciu disciplínu; príprava na tvorivé zvládnutie tém filozofického kurzu a na samostatné štúdium filozofie. Úlohou filozofickej propedeutiky je pripraviť študentov (poslucháčov, čitateľov) na prechod od úrovne ich každodenného svetonázoru k teoretickému svetonázoru, od spontánneho svetonázoru k vedomému svetonázoru, držanému vo viere, k svetonázoru založenému na dôkazoch, ktorý je založený na rozume.

Vo filozofickej tradícii sa propedeutika pred Kantom často nazývala všeobecným kurzom aristotelskej logiky, ktorá predchádza štúdiu konkrétnych vied ako špeciálnych odborov poznania. Kant ako filozofická propedeutika navrhol vziať do úvahy jeho transcendentálnu filozofiu (v prísnom zmysle - transcendentálnu logiku) a preskúmať zdroje a hranice čistého rozumu. Hegel zase pripisoval význam propedeutiky dialektickej logike, ktorej predmetom je samotné myslenie.

Prečítajte si tiež:

technosféra

apatia

skúsenosť

Vek reformácie

Filozofia života

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro