border=0


border=0

Roviny a čiary dotýkajúce sa zakriveného povrchu v danom bode

Na zostavenie roviny dotýkajúcej sa zakrivenej plochy v danom bode K stačí nakresliť cez tento bod na povrchu dve priesečníky, ktoré sa jednoduchým spôsobom pretínajú. Takými čiarami môžu byť dve línie povrchovej kostry, napríklad rovnobežka a poludník na rotačnej ploche.

Keď sme nakreslili dotyčnice ku každej z týchto zakrivených čiar, dostaneme dve priesečníky priamok, ktoré definujú jednu a iba jednu rovinu t tangens k danej ploche v bode K, ak je tento bod „hladkým bodom“ povrchu.

Akákoľvek čiara ležiaca v dotyčnej rovine a prechádzajúca bodom dotyku K bude v tomto bode dotyčnica k danej ploche.

Čiara n prechádzajúca bodom K a kolmá na dotykovú rovinu t je kolmá na povrch v bode K.

Na obrázku 12.6 pre ilustráciu dve zakrivené čiary nakreslené bodom K patria do vypuklého povrchu.

Obr. 6

Prečítajte si tiež:

OBRÁZKY POVRCHU NA TOMTO BODE

ZOBRAZENIE OKRUHU V KOORDINOVEJ PLÁNE IZOMETRICKÉHO PROJEKCIE

VZÁJOMNÝ PRIEBEH PLÁNOV PODĽA NÁKLADOV.

SPÔSOB POHYBU PLAVIDLA

VZÁJOMNÁ PARALELITA PRIAMYHO A PLÁNU.

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro