border=0


border=0

výzdoba

Výzdoba - skupina prvkov, ktoré tvoria vonkajší dizajn architektonickej konštrukcie alebo jej interiérov; môže byť malebný, sochársky, architektonický.

Rozlišujte medzi „aktívnym dekorom“ - zodpovedajúcim konštrukcii budovy, spojeným s jeho funkciou a tvarom, a „pasívnym dekorom“ - nevhodnou disekciou tvaru a prilákaním iba na dekoráciu domu.

V architektúre sa dekor často chápe ako celá nekonštrukčná časť štruktúry.

Prečítajte si tiež:

Veľká mešita Mešita Umayyad

Zvonica

Ravelin

Staroveká grécka architektúra

Renesančná architektúra

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro