border=0

Prednášky o správnom práve

Upozorňujeme vás na správny zákon. Tento kurz prednášok je určený pre študentov vyšších a stredných vzdelávacích inštitúcií.

 1. Výkonná a verejná správa

 2. Predmet, systém a zdroje správneho práva

 3. Formy a metódy vlády

 4. Administratívna zodpovednosť

 5. Predmety správneho práva

 6. Administratívno - procedurálna činnosť

 7. Orgány Federálnej bezpečnostnej služby

 8. Kompetencie orgánov. Kompetencia verejnej moci

 9. Administratívne opatrenia

 10. Regulačné právne akty federálnych orgánov

 11. Právny štát

 12. Administratívna právna úprava vojenskej služby

 13. MFA, MO, SCC, FSNP, MJ

2019 @ edudocs.pro