border=0


border=0

VZÁJOMNÉ VZŤAHY TURISTICKÉHO PREVÁDZKOVATEĽA A EXCURSION SPOLOČNOSTI

Organizácie zájazdu alebo kancelárie zvyčajne organizujú výletné služby pre turistov v miestach ich dočasného pobytu. Spoločnosti zodpovedné za organizovanie exkurzií musia mať na svojich zamestnancoch špeciálne vyškolených a dobre informovaných rodených hovorcov turistov (sprievodcov). Chýbajúci sprievodca samozrejme pochopí dojem turistov o krajine prechodného pobytu, takže ich vedomosti zostanú neuspokojené. Preto je úloha sprievodcu-prekladateľa a organizátora exkurzií hlavnou informáciou pre turistov.

Požiadavky na sprievodcu-tlmočníka sú rôzne (až po uniformu), ale hlavné sú tieto:

■ znalosť veľkého množstva faktického materiálu a schopnosti zmeniť navrhovaný text v súlade s charakteristikami turistov, ich vekom a sociálnym zložením;

■ kreatívny prístup k ich práci, schopnosť „infikovať“ láskou k svojmu rodnému mestu všetkých prítomných v skupine. Ak turisti cítia, že sa ich sprievodca-prekladateľ snaží sprostredkovať im zásady života v jeho rodnom štáte, meste, zmenia svoj pôvodný postoj k miestu pobytu (niekedy negatívny), premýšľajú o problémoch nastolených sprievodcom;

■ systematická práca na rozširovaní všeobecných obzorov, zdokonaľovaní odborných znalostí a znalostí cudzieho jazyka, dodržiavaní zavedených noriem a pravidiel správania, korektnosti vo vzťahoch s turistami.

Povinnosti sprievodcu-prekladateľa:

■ Dobré znalosti a prísne dodržiavanie pravidiel prijímania a obsluhy zahraničných turistov;

■ sprevádzanie skupiny turistov na výlete počnúc prvým a končiacim posledným odsekom programu;

Tlmočenie počas všetkých podujatí plánovaných organizátormi zájazdov;

■ prísna kontrola toho, ako správne orgány spravujú ubytovacie zariadenia a stravovací systém, pokiaľ ide o požiadavky na obsluhu zahraničných turistov;

■ systematické samovzdelávanie a vedecká činnosť (metódy zostavovania a slovné pomôcky, písanie nových textov exkurzií) vo voľnom čase z práce.

Ak je menovaný sprievodca, ktorý bude pracovať s konkrétnou zahraničnou skupinou, bude mu vydaný preukaz do hotela, v ktorom sú ubytovaní turisti, ako aj cestovný plán s uvedením dátumov, časov a miest plánovaných udalostí.

Pri stretnutí alebo stretnutí so skupinou sú povinnosti sprievodcu: pomáhať turistom s colnými alebo hraničnými kontrolami, informovať turistov o pravidlách vstupu do štátu (najmä colné predpisy a obmedzenia), o postupe pri výmene meny, fotografovaní a filmovaní v štáte, zabezpečovaní batožinu.

Pri umiestňovaní turistov musí sprievodca: predstaviť sa zamestnancom hotela a informovať o príchode skupiny, pomôcť administratíve hotela s cieľom rýchlo presídliť turistov (napríklad vopred zistiť, kto bude bývať v tej istej miestnosti as kým), skontrolovať registračné karty a pomôcť turistom s týmto si urobte zoznamy turistov s uvedením ich hotelových izieb, vopred informujte o programe pre celý pobyt na tomto parkovisku, pri odchode z hotela skontrolujte správnosť prijatia kľúčov pre správcu nistratoru.

Ak sprievodca potrebuje prenocovanie (napríklad sprievod z iného mesta), je ubytovaný v rovnakom hoteli ako turisti v jednolôžkových alebo dvojlôžkových izbách (s iným sprievodcom alebo s vodičom). Sprievodca ubytovania a turista v jednej izbe nie je povolený.

Pri organizovaní jedál je sprievodca povinný zabezpečiť príchod do reštaurácie v presne určenom čase, informovať stravovacie služby reštaurácie o príchode skupiny, o preferenciách a vkusu turistov (napríklad, ak sú turistami moslimovia, varujú kuchárov pred neprípustnosťou bravčového mäsa z jedálneho lístka). Ak sa počas cesty organizujú jedlá, napríklad počas parkovania alebo v jedálni, sprievodca musí vopred objasniť rozvrhy jedál, ktoré by mali byť nahlásené turistom.

Pri uskutočňovaní programu exkurzie musí prekladateľ študovať materiály učebných pomôcok na trase, byť so skupinou a počas celej prehliadky viesť úplný výklad.

Je potrebné poznamenať, že od sprievodcu-prekladateľa sa vyžaduje licencia na právo zúčastňovať sa sprievodcovských aktivít počas exkurzií. V opačnom prípade čelí pokute (v mnohých turistických centrách po celom svete turistickí sprievodcovia vyžadujú dôkaz zákonnosti ich práce). Pri návšteve veľkolepých predmetov sprievodca dostáva vstupenky vopred, kontroluje ich kvalitu, organizuje návštevy a výstupy z veľkolepých objektov z budovy.

Pri práci s turistami je sprievodca prísne zakázaný:

■ nezávisle zmeniť plánovanú trasu, vykonať zmeny v programe;

■ zmeniť plánovaný čas exkurzií, ako aj trvanie exkurzií;

■ nezávisle organizovať návštevy miest, ktoré nie sú upravené programom pobytu.

Prevádzkovateľ zájazdu, ktorý sa špecializuje na organizovanie prehliadok, musí uzavrieť dohodu s cestovnou kanceláriou v turistickej destinácii. Takáto dohoda musí nevyhnutne obsahovať informácie týkajúce sa:

■ zoznam exkurzií, ktoré ponúka exkurzná spoločnosť (ich trasa, druh dopravnej podpory pozdĺž trasy, predmety návštevy);

■ možnosti nákladov na navrhované exkurzie (obvykle cena závisí od kontingentu exkurzie, veľkosti skupiny, trvania exkurzie);

■ čas rezervácie výletných služieb (na aké minimálne obdobie môže cestovná agentúra objednať požadovanú exkurziu);

■ zodpovednosť cestovnej kancelárie za vinný neúspech zájazdu (minimálna lehota na odmietnutie zájazdu bez sankcií, výška pokút zo strany cestovnej kancelárie za porušenie tohto minimálneho obdobia);

Po zdokumentovaní vybraných schém, spolupráci operátora s poskytovateľmi cestovného ruchu, analýze nákladov za služby, ktoré ponúkajú pri práci na vybranom systéme služieb, cestovná agentúra pokračuje v stanovovaní ceny zájazdu, čo je ďalšou fázou jeho práce.

Prečítajte si tiež:

Veková segmentácia

Práce na podmienkach neodvolateľnej rezervácie

Práca v podmienkach zvýšenej provízie

Identifikácia poskytovateľov cestovných služieb

Vonkajšie faktory cestovania

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro