Podiel na sociálnych. siete:


Úvod do hospodárstva kultúry

Úvod do hospodárstva kultúry. Autor: I.V. Charney ...

Učebnica sa zaoberá teoretickými otázkami týkajúcimi sa identifikácie sektora kultúry v systéme sociálnej deľby práce a jeho vnútornej ekonomickej a organizačnej štruktúry, ktorú určujú vlastnícke vzťahy a mechanizmy výmeny (trhové vzťahy) medzi ekonomickými činiteľmi. Príručka je určená pre vysokoškolských študentov študujúcich ekonomiku kultúry, najmä pre študentov špecializácie "Ekonomika a manažment v podniku (kultúra a umenie)".

 1. predhovor

 2. Charakteristiky spotrebiteľských kvalít produktov kultúrneho priemyslu

 3. Ekonomická forma kultúrnych produktov

 4. Spotrebitelia a výrobcovia kultúrnych výrobkov

 5. Sektorová štruktúra kultúry

 6. Organizačná štruktúra kultúry

 7. Dynamika siete organizácií kultúry a umenia v rokoch 2001-2009

 8. Majetok ako ekonomická kategória

 9. Kultúrne inštitúcie v systéme majetkových vzťahov

 10. Tvorba súkromného majetku v oblasti kultúry

 11. Prerozdeľovanie majetku v kultúrnom sektore

 12. Právny aspekt duševného vlastníctva1

 13. Usmernenia hospodárskeho využívania duševného vlastníctva

 14. Ekonomické využívanie prostriedkov individualizácie v kultúre

 15. Hospodárske hodnotenie duševného vlastníctva

 16. Charakteristika dopytu

 17. Ponuka funkcií

 18. Štruktúra trhu s kultúrnymi výrobkami

 19. Cena a jej funkcie na kultúrnom trhu

 20. Typy cien a cenové faktory pre kultúrne produkty

 21. Trhovisko George Akerlof Lemons

 22. ŠTÁTNY MAJETOK

 23. Ľudia Ruskej federácie

 24. Rezervné múzeá

 25. Inštitúcie vyššieho vzdelávania

 26. Archívne inštitúcie

 27. divadla

2018 @ edudocs.pro