border=0


border=0

Radiálne piestové stroje


Obr. 8.6

Pri rotácii rotora piest tiež vykonáva dva pohyby: obrazový a relatívny, samozrejme, ak existuje excentricita e.
Základ je položený na mechanizme otočného zákulisia, ktoré je samo osebe tvorené kľukovým mechanizmom (obr. 8.6).

Pri relatívnom pohybe piest tiež vytvára dva zdvihy, dĺžka h = 2 e , z ktorých jeden sa používa na nasávanie kvapaliny a druhý na čerpanie. Regulácia sa dosiahne zmenou excentricity e .

Stroje sú reverzibilné, majú jednoduchú konštrukciu v porovnaní s axiálnymi a sú menej citlivé na kontamináciu tekutinami. Kvôli posledne uvedeným okolnostiam sa široko používajú v kováčskych a lisovacích zariadeniach, ktoré neustále pracujú v podmienkach znečistenia. Tieto stroje sú však relatívne náročné na kovy, majú veľkú zotrvačnosť rotujúcich častí (o niečo menšiu ako u elektrických motorov). Preto v hydraulických pohonoch špeciálnych zariadení obvykle nenachádzajú uplatnenie.

Prečítajte si tiež:

Prehľad hydraulickej prevodovky

Rovnomerné otáčanie nádoby s kvapalinou

Bernoulliho rovnica pre skutočnú viskóznu tekutinu

Základná hydrostatická rovnica

Výpočet celkových tlakových strát v nekruhových potrubiach

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro