border=0


border=0

PRIAME LINKY TRACKS

„Stopy“ priamky sú priesečníky priamky s projekčnými rovinami. Priama čiara môže mať najviac tri stopy na hlavných projekčných rovinách.

Rovnú čiaru na výkrese je možné definovať jej stopami.

Nájdenie stôp priamky je znázornené na obrázku (2.11; 12).

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DVERÝCH PLÁNOV

ÚVOD

OBRÁZKY POVRCHU NA TOMTO BODE

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro