border=0


border=0

Technológie leteckých motorov

Táto kategória predstavuje kurz prednášok o technológii leteckých motorov. A tiež o inžinierskych technológiách.

 1. Všeobecné informácie o technológii leteckých motorov

 2. Stručné informácie o organizácii výroby vo výrobných závodoch leteckých motorov

 3. Vplyv technologických faktorov na tvorbu fyzikálnych a mechanických vlastností povrchovej vrstvy

 4. Kvalita povrchu častí stroja a jeho hlavné charakteristiky

 5. Vplyv kvality povrchu na výkonnostné vlastnosti dielcov

 6. Vnútorné napätia - koncept a typy

 7. Účel hlavných druhov tepelného spracovania

 8. Ľahké neželezné zliatiny

 9. Účel hlavných druhov chemicko-tepelného spracovania

 10. Hlavné faktory ovplyvňujúce vyrobiteľnosť tepelného a chemicko-tepelného spracovania

 11. Metódy riadenia častí leteckých motorov vo výrobnom procese

 12. Klasifikácia nedeštruktívnych testovacích metód

 13. Výrobné metódy nedeštruktívneho skúšania

 14. Spracované a nástrojové materiály

 15. Systém klasifikácie a označovania strojov

 16. Podpery, svorky a inštalačné zariadenia. (GOST 31107-81) Symboly inštalačných prvkov

2019 @ edudocs.pro