border=0


border=0

Povinnosti a práva úradníkov v prípade požiaru. Hasiaci prístroj

Povinnosť:

 • Zabezpečiť správu;
 • Stanovte hranice ohňa;
 • Spravodajstvo, číslo paľby;
 • Rozhodnutie o záchrane;
 • Stanovte rozhodujúci smer;
 • Interakcia so službami;
 • Zladenie síl a prostriedkov;
 • Rozhodnutie o použití GDZS;
 • Usporiadajte spojenie;
 • Informácie EDDS;
 • Bezpečnostné opatrenia.

Má právo:

 • Pokyny pre všetkých;
 • Vymenovať (prepustiť) úradníkov v ohni;
 • Dostávať všetky potrebné informácie;
 • Rozhodnutie o vytvorení ústredia;

Odchod jednotiek z ohňa.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru v zariadeniach s výbušnými materiálmi

Hasenie požiaru v dýchajúcom prostredí

Hasiace zariadenie múzea

Veliteľ družstva

vedenie inteligencia

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro