border=0


border=0

Turbulentný tok v drsných potrubiach

Vzorce Blasius a Konakov platia pre hladké a drsné rúry.

Hladké rúry:
- rúry vyrobené z farebných kovov a nehrdzavejúcej ocele;
- rúry zo železných kovov, ktoré nemajú zvárané spoje a sú získané digestorom.

Hrubé potrubia:
- rúry zo železných kovov (oceľ, liatina);
- zvárané rúry
- rúry získané z pásky.

Experimentálne sa zistilo, že v režime laminárneho prúdenia strata celkovej trecej hlavy nezávisí od drsnosti.
- koeficient relatívnej drsnosti.

Kvalitatívna závislosť koeficientu trenia od relatívnej drsnosti je znázornená na obr. 4.8.

S laminárnym prúdením
Zóna 1
Zóna 2
Zóna 3
Podrobnejšie informácie možno nájsť v odbornej literatúre, napríklad [1].

Obr. 4.8

Prečítajte si tiež:

Aplikácia Bernoulliho rovnice na riešenie praktických problémov

Priamočiary rovnomerne zrýchlený pohyb nádoby s kvapalinou

Výpočet celkových tlakových strát v nekruhových potrubiach

Stroj s otočným diskom a šikmou podložkou

Excentrické stroje

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro