border=0


border=0

Úspech v odbornej činnosti

Úspech v činnosti sa prejavuje v tom, že zamestnanec dosiahol dôležitý cieľ alebo prekonal alebo zmenil podmienky, ktoré bránia dosiahnutiu tohto cieľa.

Princípy úspechu budovy:

  • Je potrebné presne uviesť cieľ pri dosahovaní podmienok odbornej činnosti.
  • Je potrebné rozlišovať 2 skupiny podmienok - prispievajúcich k dosiahnutiu cieľov a brzdiť ich.
  • Z povolených podmienok si musíte vybrať tie, ktoré výrazne skracujú čas a poskytujú príležitosť na úsporu sily.
  • Z prekážajúcich podmienok je potrebné vybrať tie, ktoré sa dajú zmeniť a ktoré sa nedajú zmeniť. Zamyslite sa nad tým, ktoré prevládajú.
  • Ak sú prekážky také veľké, že je nemožné sa k nim dostať alebo ich obísť, musíte ich vykonávanie dočasne opustiť. Na začiatku profesionálnej činnosti je potrebné byť opatrný a nenechať si ujsť okamih, keď dôjde k profesionálnej chvále. V tejto chvíli musíte analyzovať svoje kroky a vyvodiť závery.

Pravidlami efektívneho konania v profesionálnej činnosti je to, že v čase profesionálneho šťastia musíte všetko ukončiť.

Je potrebné pripomenúť, že na to, aby sme uspeli, nie je potrebné konať príliš intenzívne, aby sme sa nedopustili príliš veľkého množstva chýb. Preto je „mäkká“ stratégia začleňovania do odbornej činnosti najoptimálnejšia.

Prečítajte si tiež:

Kariérny rozvoj

Podstata komunikácie. Obsah, druhy a formy komunikácie

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti

Druhy odbornej spôsobilosti

Pojem kariéra. Typy zamestnania

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro