border=0


border=0

Európska integrácia

Európska integrácia má nielen ekonomický a politický, ale aj sociálny rozmer. Všetky tri sú úzko prepojené. Akékoľvek hospodárske a politické transformácie ovplyvňujú predovšetkým život obyčajných ľudí, materiálne záujmy a sociálne práva občanov integrujúcich sa krajín. Reakcia ľudí na inovácie, ich správanie do značnej miery určuje úspech alebo neúspech hospodárskych a politických reforiem. Kľúčom k úspechu a pokroku na ceste integrácie je teda sociálna orientácia všetkých hospodárskych a politických snáh. Priaznivé stabilné sociálne prostredie a sociálna podpora myšlienky Európskej únie sú nevyhnutnou podmienkou jej formovania.

Priaznivé a neustále sa zlepšujúce sociálne podmienky nevznikajú samy osebe, ale vyžadujú si cielené úsilie zo strany pracovníkov a zamestnávateľov, ako aj zo strany vnútroštátnych a nadnárodných orgánov. Súčasné rozdiely v sociálnom živote európskych krajín si kladú za cieľ koordinovať sociálne politiky členských štátov a navyše rozvíjať a vykonávať jednotnú sociálnu politiku v rámci Európskej únie. Sociálna integrácia, zlepšenie sociálnej klímy a zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva sa teda objektívne stávajú určujúcim cieľom integračného procesu.

Prečítajte si tiež:

Etapy integrácie a mechanizmus jej vykonávania

Sociálna zložka jednotného európskeho trhu

Inštitucionálne mechanizmy rozvoja partnerstva a spolupráce medzi Ruskom a Európskou úniou

Rozšírenie EÚ: scenár, problémy, dôsledky

Základné teoretické pojmy a školy medzinárodnej ekonomickej integrácie

Návrat na index: Hospodársky rozvoj EÚ

2019 @ edudocs.pro