border=0


border=0

Povinnosti a práva Stalkera

Stoloschik - účastník hasiacich prístrojov, vykonávajúci úlohu zásobovania hasiacimi prostriedkami.

Podáva sa C / O alebo N.B.U.

Povinnosť:

  • Pokládka hadicových vedení je najkratšia cesta, neprekáža únikovej ceste, bezpečnosť rukávov (mosty, omeškania hadice);
  • Inštalácia vetvenia mimo vozovky;
  • Vytvorte si rukávy;
  • Kmene slúžia rozhodujúcim smerom;
  • Hasiace látky do ohňa;
  • Chladenie štruktúry;
  • Vyhnite sa nadmerne rozliatej vode;
  • Nenechávajte bojovú pozíciu.

Prečítajte si tiež:

Veliteľ gardy

Povinnosti a práva vodiča hasičského vozidla. Pravidlá pre inštaláciu požiarneho zariadenia

Záchranná a sebaobranná bezpečnosť

Náčelník štábu. povinnosti

Skryté a otvorené požiare

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro