border=0


border=0

Cieľová strana trestného činu

Akékoľvek činy osoby majú vonkajšie (objektívne) a vnútorné (subjektívne) znaky. Externý - poskytuje prejav ľudského správania v objektívnej realite; interné - mentálne procesy (potreby, záujmy, motívy atď.), ktoré sa vyskytujú v mysli človeka a určujú (určujú) jeho správanie. V živote tvoria psychofyzickú jednotu.

Rozdelenie ľudského správania na objektívne a subjektívne znaky je podmienené s cieľom hlbšieho poznania, ako aj určenia úlohy a významu každého znaku pri páchaní spoločensky nebezpečného činu a jeho trestnoprávnej kvalifikácie.

Objektívnou stránkou trestného činu je vonkajší čin spoločensky nebezpečného zásahu do predmetu chráneného trestným právom ( actusrea ).

Objektívne znaky - spoločné pre všetky corpus delicti - sa skúmajú vo všeobecnej časti trestného práva. Cieľová strana sa však najviac odráža v dispozícií článkov osobitnej časti.

Prečítajte si tiež:

Pojem a obsah predmetu trestnej činnosti

Pojem a štruktúra trestného činu

Register trestov

Nedbanlivosť a jej druhy

Povaha činnosti pomocníkov pomocníka

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro