border=0


border=0

budova

Stavba - druh konštrukcie pozostávajúci z podporných a uzavretých alebo kombinovaných (nenosných, uzavretých) štruktúr, ktoré tvoria prízemné alebo podzemné priestory určené na bývanie alebo pobyt osôb, zariadení, zvierat, rastlín a predmetov.

Budovy zahŕňajú: obytné budovy, hostely, hotely, reštaurácie, obchodné budovy, priemyselné budovy, vlakové stanice, budovy pre verejnosť, pre lekárske a vzdelávacie inštitúcie a ďalšie.

V stavebnej praxi sa rozlišujú pojmy „budova“ a „výstavba“. Okrem budov zahŕňajú stavby inžinierske stavby určené na vykonávanie technických, vojenských a dopravných úloh (napr. Most, železničná platforma, televízny stožiar, tunel, viadukt, stanica metra, podchod, hala, nádrž, bombový prístrešok, škatuľka, bunkr atď.). d.).

Prečítajte si tiež:

Taj Mahal

modulor

labyrint

architektonika

Socha v architektúre

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro