Podiel na sociálnych. siete:


Základy marketingu. Poznámky k prednáškam

Našim cieľom je predstaviť priebeh základov marketingu.

Zhrnutie disciplíny "Základy marketingu". Zostavil: Art. učiteľka Shchipanova E.V.

 1. Úvod do marketingu

 2. Skúmať kupujúcich. Spotrebiteľský trh

 3. Segmentácia a umiestňovanie produktov na trhu

 4. Analýza hospodárskej súťaže na trhu

 5. Analýza makro prostredia

 6. SWOT - podniková analýza

 7. Základy analýzy portfólia. Podstata analýzy portfólia

 8. Marketingový mix: produkt

 9. Zaradenie produktu do marketingu

 10. Značka, značka, značka, ochranná známka v marketingu

 11. Funkcie balenia produktu

 12. Etapy a fázy životného cyklu výrobku v marketingu

 13. Silné a slabé stránky konceptu životného cyklu produktu

 14. Etapy a vývoj nového produktu v oblasti marketingu

 15. Riziko zavedenia nového produktu

 16. Stanovenie ceny. Faktory ovplyvňujúce cenu. Etapy tvorby cien v marketingu

 17. Ceny v sortimente výrobkov

 18. Geografické stanovenie cien

 19. Diskriminačné stanovovanie cien

 20. Cenové zľavy

 21. Predaj výrobkov. Marketingové kanály

 22. Komunikačná politika podniku v oblasti marketingu

 23. Marketingové funkcie

2018 @ edudocs.pro