Podiel na sociálnych. siete:


Základy ekonómie

Moderné hospodárstvo je špeciálna a špecifická oblasť života v modernej spoločnosti, ktorá má svoje vlastné zákony a nevyriešené problémy, je to svet plný tajomstiev a rozporov a niekedy aj paradoxov. Preto sa zdá, že veda, ktorá študuje modernú ekonomiku, je pre niektorých ľudí ťažká, pre ostatných je naopak príliš jednoduchá. Ešte ostatní tvrdia, že ekonomika má takú jednoduchosť, že len veľmi málo ľudí je určených na to, aby pochopili.

Moderné hospodárstvo je charakterizované množstvom prvkov, ktoré dávajú vedeckej, študentskej a špecifickej stránke.

Po prvé, moderné hospodárstvo vyrastie z produkcie a reprodukcie, ktoré tvoria jeho pôvodnú materiálnu základňu. Po druhé, moderné hospodárstvo je produktom dlhodobého historického vývoja a zlepšovania rôznych foriem organizácie hospodárskeho života, a to na úrovni spoločnosti, ako aj na úrovni ekonomickej primárnej úrovne. Po tretie, ekonomika moderného Ruska sa javí ako mimoriadne zložitý a kontroverzný jav, v ktorom sa pravidelnosť niekedy ukáže ako nehoda a náhodnosť sa javí ako pravidelnosť, kde ekonomický paradox nie je taký zriedkavý.
To všetko si vyžaduje hlboké ekonomické poznanie. A tento kurz má dva ciele:

 • pomáhať študentom v procese učenia získavať základné ekonomické poznatky;
 • pomôcť absolventom uplatniť tieto znalosti v ich budúcej odbornej práci.

Autor: Naryshkina Z.N. - prednášajúci, GOU SPO Vysoká škola rádiového inžinierstva v Petrohrade

 1. Koncepcia ekonómie

 2. História vývoja ekonomickej doktríny

 3. Ekonomika ako hospodárska činnosť a veda takýchto aktivít

 4. Štruktúra podniku

 5. Základné pojmy produkcie a reprodukcie

 6. Hlavné prvky hospodárskej činnosti

 7. Zdroje a faktory

 8. Potreby spoločnosti a typy dávok

 9. Engelov zákon

 10. Hlavný problém hospodárstva. Trhové hospodárstvo - vzor histórie

 11. Pojem obmedzené zdroje a hranice výrobných kapacít

 12. Ekonomická voľba

 13. Alternatívne výrobné náklady

 14. Trhová ekonomika Koncepcia trhového hospodárstva

 15. Koncept ekonomických systémov

 16. Ideálny model trhového hospodárstva

 17. Koncepcia trhu

 18. Produkt ako ekonomická kategória

 19. Náklady a cena tovaru

 20. Typy trhov s tovarom, službami, hotovosťou

 21. Koncepcia trhov výrobkov a výrobných faktorov

 22. Koncepcia dopytu a veľkosti dopytu. Potreby a dopyt

 23. Elasticita dopytu

 24. Pojem návrhu a veľkosť návrhu

 25. Elasticita dodávky

 26. Ceny na modernom trhu

 27. Rovnovážna cena

 28. Majetok ako základ sociálnych a ekonomických vzťahov medzi ľuďmi

 29. Predmety a objekty vlastníctva

 30. Hlavné typy majetku

 31. Práva majiteľov a ich fixácia v legislatíve krajiny

 32. Radikálne premeny štátneho vlastníctva v Rusku

 33. Podmienky pre normálne fungovanie trhu

 34. Čo znamená termín súťaž?

 35. Dokonalá konkurencia a čistý monopol

 36. Monopolistická súťaž

 37. Oligopoly a problémy nových konkurentov vstupujúcich na trh

 38. Protimonopolná politika

 39. Tvorba príjmu obyvateľstva

 40. Makroekonómia ako objekt analýzy

 41. Makroekonomické ukazovatele

 42. Nominálny a skutočný HNP

 43. Hospodársky rast a hospodársky cyklus

 44. Nezamestnanosť a jej formy

 45. Peniaze ako ekonomická kategória

 46. Zlaté rezervy, mena, problémy s konvertibilitou rubľa?

 47. Menové teórie

 48. Inflácia v ekonomike

 49. Rozpočtová politika

 50. Daňová politika

 51. Banky a bankovníctvo

 52. Svetová ekonomika

 53. Zahraničné investície

 54. Medzinárodné pracovné hnutie

2018 @ edudocs.pro