Podiel na sociálnych. siete:


Úvod do profesie "psychológ"

Úvod do profesie "psychológ". Autori: I. V. Vachkov, I. B. Grinshpun, N. S. Pryazhnikov

Navrhovaná učebnica v prístupnej forme poskytuje myšlienku psychológie ako vedy, načrtáva kľúčové body odbornej činnosti psychologa-výskumníka a praktického psychológa, diskutuje o základoch organizácie práce psychológov v spolupráci s príbuznými odborníkmi, diskutuje o otázkach profesionálneho rozvoja študentov psychológov na konci univerzity poskytujú študentom a učiteľom užitočné rady o organizácii vzdelávacích a odborných aktivít. Príručka je určená študentom a učiteľom psychologických fakúlt a širokej škále čitateľov, ktorí majú záujem o psychológiu.

 1. NIEKTORÉ PREDBEŽNÉ SLOVY O PSYCHOLÓGII

 2. Profesionálna práca psychológa

 3. Z histórie vzniku psychologickej profesie

 4. Všeobecný pohľad na vedu

 5. Veda a iné spôsoby vedomia

 6. Z dejín tvorby psychológie ako vedy

 7. Psychoanalýza a smerovanie s ňou spojené

 8. behaviourismus

 9. Gestaltová psychológia

 10. Transpersonálna psychológia

 11. HLAVNÉ SMERY DOMÁCE PSYCHOLOGICKÉ VEDY

 12. Kultúrno-historická teória L. S. Vygotského

 13. Teória aktivity A. N. Leontiev

 14. Filozoficko-psychologická teória S. L. Rubinstein

 15. Teoretické koncepty vyvinuté v Petrohradskej psychologickej škole

 16. Hlavné odvetvia psychológie

 17. Vedecké organizácie

 18. Pri práci s takýmto príkazom

 19. Psychologická pomoc, psychologická pomoc, psychologická podpora a psychologická podpora

 20. Najdôležitejšie úlohy psycho-profylaktickej práce

 21. Psychodiagnostika ako jedna z aktivít praktického psychológa

 22. Všeobecná myšlienka psycho-korekcie ako smeru praktickej psychológie

 23. Teoretické a metodologické základy psychologického poradenstva

 24. Druhy a metódy psychologického poradenstva

 25. Psychoterapia v činnosti praktického psychológa

 26. Hlavné úlohy nelekárskej psychoterapie

 27. Stručný opis hlavných psychoterapeutických oblastí

 28. Behaviorálny prístup

 29. Porozumenie skupinovej psychoterapii

 30. Porovnávacia analýza skupinových a individuálnych foriem psychologickej práce

 31. Psychologické vzdelávanie ako metóda praktickej psychológie

 32. Hlavné typy vzdelávacích skupín v západnej a ruskej praktickej psychológii

 33. Úlohy a hlavné problémy psychologickej služby vo verejnom vzdelávaní

 34. Pochopenie praktickej psychológie podnikania, reklamy a manažmentu

 35. Psychologická pomoc pre rodiny

 36. Špecifiká psychodiagnostickej a psychokrekčnej práce s rodinami

 37. Oblasti, ktoré sú pre praktického psychológa "nedostupné"

 38. Najdôležitejšie požiadavky na osobnosť praktického psychológa

 39. Problémy sebapojnice v činnosti praktických psychológov

 40. Praktický psychológ ako tvorca

 41. Psychológ ako človek a profesionál

 42. Hlavné kvality psychologa Kvalifikované bez kvalifikácie

 43. Problém profesionálneho zničenia vo vývoji psychológa

2018 @ edudocs.pro