Podiel na sociálnych. siete:


TEÓRIA AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

TEÓRIA AUTOMATICKEJ REGULÁCIE. Texty prednášok. Autor: Kovalenko O.A.

 1. Riadenie a regulácia.

 2. Zloženie automatického riadiaceho systému.

 3. Princípy automatickej regulácie.

 4. Úlohy teórie automatického riadenia.

 5. Požiadavky na automatické systémy riadenia.

 6. Spôsoby prevádzky SAR.

 7. Typické vonkajšie vplyvy.

 8. LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

 9. Cieľ regulácie.

 10. Typické dynamické prepojenia.

 11. Špeciálne prípady.

 12. Funkcia prenosu

 13. Stabilita automatických systémov.

 14. Kvalita regulačných procesov.

 15. Interakcia objektu a regulátora. Právne predpisy

 16. Prípad nesprávneho zaradenia regulátora.

 17. Rozpor medzi presnosťou statickej regulácie a stabilitou.

 18. NON-LINEÁRNE AUTOMATICKÉ SYSTÉMY

 19. Typické nelineárne charakteristiky a ich vplyv na kvalitu regulácie.

 20. Hlavné rozdiely medzi nelineárnymi systémami a lineárnymi systémami.

 21. Vlastné oscilácie v nelineárnom SAR a fyzický obraz ich výskytu.

 22. Približné riešenie problému vlastných oscilácií. Metóda harmonickej rovnováhy Krylov-Bogolyubov.

 23. Určenie parametrov vlastných kmitov.

 24. Na stabilitu nelineárnych systémov.

 25. PRVKY TEÓRIE DISKRÉTNYCH AUTOMATICKÝCH SYSTÉMOV

 26. Diskrétne funkcie, ich rozdiely a súčty.

 27. Rovnice v konečných rozdieloch.

 28. Diskrétna Laplaceová transformácia a z-transformácia.

 29. Funkcie prenosu diskrétnych systémov.

 30. Stabilita diskrétnych systémov.

 31. MODERNÉ PROSTRIEDKY RIEŠENIA PROBLÉMOV TEÓRIE AUTOMATICKEJ REGULÁCIE

2018 @ edudocs.pro