Podiel na sociálnych. siete:


Prehliadka

V tejto kategórii hovoríme o "tour operátoroch", kde nájdete odpovede na základy aktivít cestovných kancelárií, plán práce cestovnej kancelárie, prepravu cestujúcich charterovými letmi a tak ďalej ...

 1. TOUR OPERÁTOR ako PREDMET TURISTICKÉHO TRHU

 2. Profil cestovného ruchu.

 3. Typológia zájazdov podľa účelu turistov

 4. Externé faktory turné

 5. Vyhodnotenie vplyvu exogénnych faktorov turistiky

 6. Vnútorné faktory cestovného ruchu

 7. ciele

 8. štruktúra

 9. Najvyšší manažment

 10. úlohy

 11. technológie

 12. ľudia

 13. Základy činností cestovných kancelárií

 14. Návrh turné

 15. Koncept marketingu v plánovaní ciest

 16. Segmentácia trhu cestovného ruchu

 17. Segmentácia podľa geografie

 18. Segmentácia podľa ekonomického princípu

 19. Segmentácia podľa princípov kvantitatívnej preferencie turistov

 20. Segmentácia veku

 21. Segmentácia podľa princípov turistických preferencií

 22. Marketingový výskum a analýza konkurenčného prostredia

 23. Definícia skupiny zamerania

 24. Rozlíšenie ponúk cestovných kancelárií na konkurenčnom turistickom trhu

 25. Prehliadky polohy a cestovné kancelárie

 26. Plánovanie ciest

 27. Schémy práce prevádzkovateľa cestovného ruchu pri realizácii a organizovaní zájazdov

 28. Identifikácia poskytovateľov cestovných služieb

 29. Vypracovanie zmluvného plánu cesty

 30. SCHÉMY SPOLUPRÁCE PREVÁDZKOVATEĽA A ZAHRANIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 31. Prehľad hotelových trhov svetových regiónov

 32. Prenájom hotela

 33. Nákup bloku miest v komitmente

 34. Nákup bloku sedadiel na základe podmienok

 35. Práca na neodvolateľných podmienkach rezervácie

 36. Práca na podmienkach zvýšenej provízie

 37. Práca na podmienkach prioritnej rezervácie

 38. Jednorazové ponuky na štandardné provízie

 39. SCHÉMY VZŤAHOV MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A LETECKÝMI OSOBAMI

 40. Práva a povinnosti dopravcu

 41. Preprava cestujúcich na pravidelných letoch.

 42. Preprava cestujúcich charterovými letmi

 43. DOHODA O DOPRAVE ZA CHARTU

 44. Zodpovednosť zmluvných strán.

 45. Postup pri uzatváraní zmluvy o charte

 46. SCHÉMY VZŤAHOV MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A ŽELEZNIAMI

 47. SCHÉMY INTERAKCIE MODERNÝCH TOHTO PREVÁDZKOVATEĽOV A DOPRAVNÍKOV

 48. Analýza kabíny kabíny

 49. SCHÉMY VZŤAHOV MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A MOTORSKÝMI DOPRAVNÍMI PODNIKMI

 50. VZŤAHY MEDZI TURISTICKÝM OPERÁTOROM A VÝLUČNOU SPOLOČNOSŤOU

 51. VZŤAHY MEDZI PREVÁDZKOVATEĽOM A POISŤOVACÍM SPOLOČNOSŤOU

 52. Propagácia turistického produktu

 53. Práca s agentúrami

 54. Spotrebiteľské stimuly

 55. Používanie značiek a značiek v modernej prehliadke

 56. TOUROPERAČNÉ STRATÉGIE NA TURISTICKOM TRHU

 57. PREVÁDZKOVANIE DOKUMENTU V POHYBOVANÍ

 58. Dokumenty v rámci služby

 59. Dokumentácia o práci s dodávateľmi

 60. Dokumenty upravujúce vzťah medzi cestovnými kanceláriami a turistami.

 61. turista

 62. Metódy prevencie konfliktov

 63. Vnútorné konflikty v turné

 64. AUTOMATICKÉ PRENÁJOM TOUR

 65. Hlavné smery používania internetu v turné

 66. Právny základ činnosti cestovného ruchu v Ruskej federácii

 67. Licencovanie a štandardizácia prevádzkovania zájazdu

 68. Bezhotovostné platby v turopereytinge

 69. Hotovostné transakcie a hotovostné transakcie v prevádzke tour

 70. Aplikácia turistických úverov na turné

 71. Systémy vyhradených pre vyjednávanie v turné

 72. Systémy úhrad kreditu v turné

 73. A štátne a miestne orgány

 74. Trestná zodpovednosť zamestnancov cestovnej kancelárie

 75. GLOSÁR

 76. Zoznam hlavných skratiek používaných v medzinárodných turnajoch

2018 @ edudocs.pro