Podiel na sociálnych. siete:


Manažment modernej výroby

ODPOVEDE NA ODPOVEDE "Manažment modernej výroby"

 1. Poslanie a účel podniku

 2. Organizačná štruktúra podniku: koncepcia a faktory, ktoré určujú.

 3. Organizácia priemyselného podniku v priestore. Všeobecný plán podniku.

 4. Podstata a ciele riadenia výroby.

 5. Funkcie riadenia výroby

 6. Zásady riadenia výroby

 7. Metódy riadenia výroby

 8. Školy a prístupy k organizácii a riadeniu výroby.

 9. S rozvojom manažmentu sa rozvinuli nasledovné školy a smery.

 10. Riadiace riešenia a ich technologický rozvoj.

 11. Riadenie rozhodovania

 12. Riešenia pre riadenie vývoja technológií.

 13. Zásady plánovania.

 14. Typy plánov pre podnik. Plánové indikátory

 15. Proces vypracovania plánu a spôsobov organizácie práce na plánovaní.

 16. Výrobný plán z hľadiska hodnoty;

 17. Výrobná kapacita: koncept určujúcich faktorov. Všeobecná metóda výpočtu výrobnej kapacity.

 18. Ukazovatele a spôsoby, ako zlepšiť využitie výrobnej kapacity

 19. Výrobné procesy a ich typy.

 20. Typy pohybu objektov práce a výpočet trvania výrobného cyklu.

 21. Formy organizácie priemyselnej výroby a ich vzhľad.

 22. Druhy výroby a ich charakteristiky.

 23. Organizácia hromadnej výroby: esencia, charakteristické črty.

 24. Rastúci význam HOT v trhovom hospodárstve

 25. Prispôsobené formuláre OT

 26. Kolektívne formy SZ

 27. Princípy, systémy a formy služieb.

 28. Integrovaný návrh organizácie a údržby pracovísk

 29. Funkcie oceňovania práce.

 30. Metódy pre štúdium nákladov na pracovný čas (fotografia pracovného času, časomiera).

 31. Načasovanie operácií

 32. Obrázok pracovného času

 33. Typy pracovných noriem a ich charakteristiky.

 34. Štruktúra technicky zdravého štandardného času. Miera vývoja a jeho vzťah s normou času.

 35. Manažment organizácie práce v podniku.

 36. Úlohy a smerovanie organizácie práce.

 37. Organizácia opravárenských služieb podniku. Hodnota a ciele servisu pri zlepšovaní efektívnosti organizácie výroby.

 38. Určenie rozsahu a organizácie prípravy opráv.

 39. Správa nástrojov podniku: hodnota, ciele, spôsoby zlepšenia efektívnosti organizácie. Plánovanie potreby nástroja.

 40. Plánovanie požiadaviek na nástroje

 41. Podniky s palivami a energiou: hodnota, ciele, spôsoby zlepšenia efektívnosti organizácie.

 42. Dopravná výroba.

 43. Existujú dva systémy vnútorných továrenských trás: krúžok a kyvadlo.

 44. Podnik kontajner-skladovanie: hodnota, ciele, kľúčové ukazovatele výkonnosti a spôsoby zlepšenia efektívnosti organizácie

 45. Organizácia skladových operácií

 46. Organizácia a plánovanie skladovania.

 47. Ukazovatele pre plánovanie a hodnotenie výkonu skladu

 48. Riadenie zásob

 49. Výpočty výrobnej kapacity podniku, normy pre spotrebu materiálu a energie.

 50. Systém technickej kontroly kvality v podniku.

 51. Typy technickej kontroly kvality výrobkov

 52. Metódy technickej kontroly kvality výrobkov

 53. Etapy životného cyklu výrobku (medzinárodná norma ISO 9000).

 54. Štruktúra a funkcie logistiky v podniku. Organizácia dodávok materiálnych zdrojov podniku.

 55. Sadzba zásob v dňoch je stanovená na základe nasledujúcich údajov.

 56. Štruktúra a funkcie marketingovej predajnej služby. Riadenie predaja produktov v podniku.

 57. Správa predaja produktov

 58. Efektívnosť uplatňovania logistického prístupu k riadeniu materiálových tokov.

 59. Podstata a ciele operačného plánovania výroby (OPP).

 60. Plánovanie kalendára: intra shop a inter shop. Plánované štandardy kalendára (CIT).

 61. úlohy

2018 @ edudocs.pro